برچسب : رشد 55 درصدی

رشد ۵۵ درصدی قیمت مسکن در دولت رئیسی

رشد ۵۵ درصدی قیمت مسکن در دولت رئیسی

قیمت مسکن از مدتها پیش در مسیری افزایشی قرار گرفته است؛ اما اگر بخواهیم از ابتدای دولت رئیسی یعنی از مرداد ۱۴۰۰ آن را بررسی کنیم متوجه میشویم شتاب این رشد افزایش داشته و قیمت مسکن از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون ۵۵ درصد رشد کرده است! 🔸طبق آمارهای بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در […]