برچسب : اقتصاد تردمیلی

اقتصاد تردمیلی

اقتصاد تردمیلی

وقتی شما روی تردمیل می دوید، نیرو صرف میکنید ولی از نظر علم فیزیک، چون جابجایی ندارید (هرچه بدوید باز سر جای اول خود هستید) پس شما کاری انجام ندادهاید؛ W = f × d نیرو×جابجایی=کار انجام شده حالا که فرمول کار در فیزیک را شناختید، بیایید یک دسته بندی جدید به اقتصاد اضافه کنیم […]