موقعیت شما : صفحه اصلی » اسلایدر » یادداشت ها و مقالات
  • شناسه : 288
  • 31 جولای 2019 - 16:10
  • 2030 بازدید
  • ارسال توسط :
  • نویسنده : عبداله رحیم لوی بنیس
چرخه هاي  تجاري بازار مسكن
چرخه هاي  تجاري بازار مسكن

چرخه هاي تجاري بازار مسكن

در يك تقسيم بندي كلي چرخه هاي تجاري مسكن شامل ، رونق اندك، رونق شديد، چرخش بازار، ركود اندك، ركود شديد و خروج از ركود قابل بخش بندي است. ✅رونق اندك: تقاضاي مصرفي تحريك مي شود و تعداد معاملات رو به افزايش است.نرخ رشد قيمت هاي اسمي مسكن به نرخ تورم عمومي نزديك مي شود […]

در يك تقسيم بندي كلي چرخه هاي تجاري مسكن شامل ، رونق اندك، رونق شديد، چرخش بازار، ركود اندك، ركود شديد و خروج از ركود قابل بخش بندي است.
✅رونق اندك:
تقاضاي مصرفي تحريك مي شود و تعداد معاملات رو به افزايش است.نرخ رشد قيمت هاي اسمي مسكن به نرخ تورم عمومي نزديك مي شود و انتظار براي افزايش قيمت ها وجود دارد.
♦️استراتژي پيشنهادي براي فعالان بازار مسكن:
در دوره رونق اندك، براي خريدارن، پيش خريد و خريد ساختمان كلنگي و براي عرضه كنندگان تسريع در اخذ پروانه ساخت و پرهيز از پيش فروش ، توصيه مي شود.
✅رونق شديد:
با پيدايش چشم انداز سوداوري در بخش مسكن و ورود فعالين ، شروع دوره رونق شديد خواهد بود. افزايش فزاينده تقاضا براي خريد و فروش و رشد تعداد معاملات نشانه هاي رونق شديد مي باشند.
قيمت مسكن وقيمت زمين به شدت افزايش مي يابد.
♦️در اين دوره، بخش مسكن براي سفته بازان سودآور بوده ولي تقاضاي مصرفي توصيه نمي شود.
سازندگان بهتر است پروژه جديدي را شروع نكرده و به سرعت واحدهاي ساخته شده را بفروشند.
✅چرخش بازار:
دوره چرخش بازار يعني اواخر دوره رونق شديد.
اين دوره بسيار كوتاه مدت بوده و رشد قيمت ها كاهشي مي شود.
اكثر پروژه ها تكميل و آماده عرضه هستند.
♦️اين دوره بدترين زمان براي خريد مسكن و آخرين فرصت فروش مي باشد.عدم شروع پروژه جديد و عدم خريد كلنگي به منظور غير مصرفي توصيه مي شود.

✅دوره رونق اندك:

دوره اي كه تقاضاي غير مصرفي به تدريج از بازار خارج و نقدينگي بازار رو به كاهش مي باشد.در اين دوره خريداران به اميد كاهش بيشتر قيمت ها و عرضه كنندگان به اميد بازگشت دوباره قيمت ها، كاهش جدي تعداد معاملات را موجب مي شوند.
♦️در اين دوره ، خريدار بهتر است خريد خود را به تاخير انداخته و عرضه كننده بهتر است هرچه سريعتر ، و حتي با تخيف در قيمت ، واحدهاي ساخته شده را بفروشد.

✅دوره ركود شديد:
دوره اي كه فعالين بازار انتظارات مثبتي از سودآوري و ورود به اين بازار را در كوتاه مدت ندارند.
در اين دوره قيمت هاي واقعي به كمترين حد خود رسيده و حتي كاهش مي يابند.خريداران بسيار محدود و درخواست براي صدور پروانه ساخت به ندرت انجام مي شود.
♦️خريداران با افزايش قدرت چانه زني ، امكان خريد هاي مناسب را بدست مي آورند ولي متقاضيان غير مصرفي بايستي از خريد احتناب نمايند.به سازندگان هم عدم ورود به پروژه جديد توصيه مي شود.
✅دوره خروج از ركود:
در اين دوره تعداد معاملات به مرور در حال افزايش بوده و فعالين بازار انتظار كمتري براي كاهش قيمت ها دارندو لذا تقاضا براي خريد مسكن رو به فزوني خواهد داشت.
در اين دوره قيمت واقعي مسكن افزايشي را نخواهد داشت.
♦️استراتژي مناسب متقاضيان مصرفي در اين دوره ، پيش خريد واستراتژي مناسب سرمايه گذاران نيز درخواست محوز و پروانه ساخت خواهد بود.
✅♦️با بررسي شرايط و تعداد معاملات مسكن طي چهار ماه اخير، به نظر مي رسد بازار مسكن در دوره ركود اندك ودر حال حركت به دوره ركود شديد مي باشد.
استراتژي هاي توصيه شده براي دوره ركود اندك را جدي بگيريد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*