۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

زندگینامه‌ و سوابق

سوابق خدمتی

کارشناس اداره کل تشکیلات راه آهن جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۲
۱۳۷۰
اداره اموراستانهای اداره کل امورجهادگران وزارت جهادسازندگی به سمت کارشناس رسیدگی به شکایات
۱۳۸۲
۱۳۷۵
معاون و قائم مقام مدیرکل امورشرکتها ومجامع وزارت جهادکشاورزی
۱۳۸۸
۱۳۷۵
وزارت جهاد کشاورزی نماینده مجامع عمومی بانک ها و شرکت های زیر مجموعه وازرت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وازرت امور اقتصادی و داراِیی،
وزارت بازرگانی . وزارت کار و امور اجتماعی
۱۳۸۸
۱۳۷۵
وزارت جهاد کشاورزی به سمت نماینده مجمع عمومی در کمیسیون مزایده و مناقصه شرکت های زیر مجموعه
تاکنون
۱۳۷۹
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان مشاور دفتر امور مجامع و شوراها – حسابرسی داخلی
۱۳۸۴
۱۳۸۲
عضو هیات مدیره شرکت کاخ شهر رشت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۱۳۸۴
۲۱۳۸
معاون مدیرکل امورمجامع و شوراها ،مدیرحسابرسی عملیاتی ورئیس هیات تصفیه سازمان شهرو روستا وزارت بازرگانی
۱۳۸۸
۱۳۸۴
شرکت سهامی شیلات ایران به سمت رئیس هیات تصفیه
۱۳۸۸
۱۳۸۵
بانک کشاورزی به سمت نماینده مجمع عمومی درکمیسیون معاملات
تاکنون
۱۳۸۰
انجمن خیریه پردیس صالحان با مجوزرسمی سازمان بهزیستی کشور بعنوان موسس وعضوهیات امناء
۱۳۹۳
۱۳۸۹
مرکزملی شماره گذاری کالاوخدمات ایران به سمت مشاور اجرایی
۱۳۹۳
۱۳۸۹
مدیرعامل وعضو هیأت مدیره شرکت لیزینگ امید)متعلق به گروه شرکتهای بانک سپه(
۱۳۹۳
۱۳۹۱
عضو هیأت مدیره کانون لیزینگ ایران
۱۳۹۵
۱۳۹۲
عضو هیأت مدیره مؤسسه پژوهشی نوین پژوهان
۱۳۹۵
۱۳۹۳
نایب رئیس هیأت مدیره شرکت کمپرسورسازی ایران ) سهامی عام (
۱۳۹۶
۱۳۹۳
مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک انصار
۱۳۹۶
۱۳۹۴
مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
۱۳۹۶
۱۳۹۴
مدیر صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
۱۳۹۶
۱۳۹۴
مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
۱۳۹۶
۱۳۹۴
مدیر صندوق بازارگردانی گروه توسعه بهشهر
۱۳۹۵
۱۳۹۴
عضو هیأت مدیره شرکت قند نقش جهان )سهامی عام( به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(
۱۳۹۶
۱۳۹۵
عضو علی البدل هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
تا کنون
۱۳۹۶
عضو ستاد تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
مشاور تدوین برنامه راهبردی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تاکنون
۱۳۹۳
مشاور نایب رئیس هیأت مدیره و معاون پشتیبانی و امور استان ها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شرکت سهامی بیمه میهن
تاکنون
۱۳۹۷
رئیس کمیته ریسک بیمه میهن
۱۳۹۷
۱۳۹۶
رئیس هیات مدیره موظف بیمه میهن
تاکنون
۱۳۹۷
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فولاد ایرانیان ) وابسته صندوق حمایت و بازنشتگی کارکنان فولاد (
تجربیات پژوهشی و علمی
تدریس:
مدرس دروس اقتصادوحسابداری ، پول و ارز و بانکداری در دانشگاه پیام نورتهران ازابتدای ۱۳۸۴ تاکنون
مدرس دانشگاه جامع علمی وکاربردی
مقالات ارائه شده :
“ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری برمبنای مهندسی ارزش” به دومین کنفرانس مهندسی ارزش
“واگذاری نظارت مداردر اجرای اصل ۴۴ ” به اولین همایش چالشهاو فرصتها دراجرای اصل ۴۴
“خصوصی سازی به نام بخش خصوصی وبه کام دولت” ماهنامه اقتصاد ایران
“جنرال موتورز قربانی بحران مالی جهانی یا سوء مدیریت” ماهنامه اقتصاد ایران
“مدیریت فرایند مسیر توسعه بنگاههای کوچک وکارآفرین” به نخستین کنفرانس ملی مدیریت فراینددر سازمانهای خدماتی
“بررسی موانع پیش روی تحقق سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی” به سومین همایش اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
تاثیربحران جهانی برتامین مالی SME وواکنشهای سیاسی مرکزکارآفرینی SME وتوسعه محلی OECD
اصل ۴۴ رها سازی وآزاد سازی نظارت مداروپیشگیری از هرگونه انحصار ناعادلانه
بررسی موانع پیش روی تحقق سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
نقش مهندسی ارزش درتوسعه صنایع
نقد نظری عملیات بانکداری بدون ربا – سمینار تخصصی قوانین و مقررات مرتبط با عملیات بانکداری ، پژوهشکده پولی و بانکی ، تهران ، ۱۳۹۳
“تحلیل نقش صنایع کوچک در رشد وتوسعه اقتصادی ایران” اولین همایش ملی اقتصاد دانشگاه پیام نورتبریز ، ۱۳۹۱
“کاربرد GIS دربانکداری نوین ” اولین سمینار ملی GIS در برنامه ریزی اقتصادی ، اجتماعی و شهری ، تهران ، ۱۳۹۱
نقش کسب و کارهای کوچک در اقتصاد ، انتشارات دانشگاه دولتی زبان شناسی ، شماره ویژه ) ۶۳۹ ) ۳ ( ، مسکو ۲۰۱۲
” تعاریف و ویژگیهای صنایع کوچک ومتوسط در اقتصاد کشاورزی” ، انتشارات مرکزعلمی ، مؤسسه پژوهش های اقتصادی و کشاورزی ، جمهوری آذربایجان ، باکو سال ۲۰۱۱
نقش صنایع کوچک در بخش کشاورزی اقتصاد ایران و روش های بهبود آن ، کنفرانس بین المللی اقتصاد کشاورزی ، باکو ) آذربایجان ( ، ۲۰۱۱
“ضرورت توسعه نقش صنایع کوچک در اقتصاد ایران ” انتشارات انیستیتو اقتصاد آکادمی ملی علوم آذربایجان ، شماره ۳ ، سال ۲۰۱۱
تحلیل نظریه های توسعه اقتصادی ، مجله علمی دانشگاه آذربایجان ) Ipakyolu ( شماره ۲ ، سال ۲۰۱۲
” مدیریت فرایند )کسب وکارارزش ( واندازه بنگاهها”
ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان” نقش مدیریت استراتژیک و سیستم های اطلاعاتی حسابداری با رویکرد اقتصاد مقاومتی ” در همایش توانمند سازی شهرداری ها و دهیاری
های کشور ) دانشگاه پیام نور ( ۱۳۹۵
ارائه مقاله و سخنرانی تحت عنوان ” تبعین چهارچوب نظری اقتصاد مقاومتی و جایگاه کارآفرینی و تکنولوژی در آن ” در دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال با
رویکرد حمایت از کسب و کار ) سال ۹۶ )
انتشار مقاله ISI با موضوع The Impact of Small and Medium-Sized Enterprises on Economic Growth in Iran درنشریه Global Journal of Management and Business Research” ” سال ۲۰۱۴ میلادی
تالیفات:
ترجمه کتاب “مدیریت برای ارزش،دستیابی به حداکثرکارایی با حداقل هزینه”
ترجمه کتاب ” اقتصاد مدیریت واستراتژی کسب وکار”جلد ۱
ترجمه کتاب ” اقتصاد مدیریت واستراتژی کسب وکار”جلد ۲
تألیف کتاب ” جایگاه بانکداری اسلامی وصنعت لیزینگ درتوسعه اقتصادی”
تألیف کتاب ” آشنایی با فرایندهای تاسیس،انحلال وتصفیه شرکتهاوموسسات”
تألیف کتاب ” جایگاه بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی ایران”
تألیف و ترجمه کتاب ” اقتصاد بین الملل ” جلد ۱
تألیف و ترجمه کتاب ” اقتصاد بین الملل ” جلد ۲
تألیف کتاب ” معماری اقتصاد مقاومتی از نگرش تا عمل ”
تألیف و ترجمه کتاب ” نجوای بازار ”
تألیف و ترجمه کتاب ” مدیریت اقتصادی در یک محیط نوسان پذیر ”
دستاوردها:
نامزد نهایی دریافت شوالیه مدیریت اروپاازمرکزتحقیقات ونوآوری مدیریت اروپا
نامزد نهایی جایزه شعف مشتری درمنطقه خاورمیانه وشمال آفریقادرسال ۲۰۱۳ ازموسسه فروش وبازاریابی انگلستان
گواهی صلاحیت مدرسی دانشگاه پیام نور ، تهران
لوح سپاس از اولین همایش ملی اقتصاد ، دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی ، ۱۳۹۱
رئیس شورای سیاست گذاری ، نخستین همایش جایگاه بورس در اقتصاد کشور ، تهران ، ۱۳۹۲
عضو کمیته علمی و هیأت داوران دهمین کنفرانس مدیریت استراتژیک ایران ، تهران ، ۱۳۹۲
لوح تقدیر ، پنجمین همایش نوآوری و عدالت اقتصادی ، تهران ، ۱۳۹۲
عضو هیأت علمی سمینار قوانین و مقررات مرتبط با عملیات بانکداری ، تهران ، ۱۳۹۳
کسب نشان عالی مدیر سال در نخستین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال ، ۱۳۹۴
کسب نشان عالی مدیریت و بهرهوری در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
دوره های آموزشی و تخصصی:
استراتژیهای بقای سازمان – آموزش ضمن خدمت مدیران جهاد سازندگی ، ۱۳۸۷
اصول و فنون مذاکره ، عقد قراردادهای خارجی– آموزش ضمن خدمت مدیران جهاد سازندگی ، ۱۳۷۹
تکنیک های نوین ارزیابی سهام شرکتها – آموزش ضمن خدمت مدیران جهاد کشاورزی ، ۱۳۸۲
مدیریت دارائیهای مالی و ایجاد ارزش ویژه– آموزش ضمن خدمت مدیران جهاد کشاورزی ، ۱۳۸۲
مهارت های فناوری اطلاعات – آموزش ضمن خدمت مدیران جهاد کشاورزی ، ۱۳۸۶
رویکردهای نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ، سازمان بازرسی کل کشور ، ۱۳۸۷
مدیریت ریسک دربخش کشاورزی – آموزش ضمن خدمت مدیران جهاد کشاورزی ، ۱۳۹۱
کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی ، شرکت پردازش اطلاعات نقش کلیک ، ۱۳۹۱
تامین مالی پروژه های تولیدی وعمرانی – آموزش ضمن خدمت مدیران جهاد کشاورزی ، ۱۳۹۲
چالشهای مدیران ارشد اجرایی هزاره سوم – آکادمی رفتار سازمانی – انگلستان ، ۲۰۱۴
– Structured Trade and Commodity Finance EUROMONEY TRAINING – August 2013 Singapoor
– MBA Shark – ElearnEver business School – ۲۰۱۶ IRAN – CERTIFICATE OF COMPLETION Overview of Financial Markets and Investment Banking INTERNATINAL FINANCE INSTITUTE Jume 2016 TORONTO CANADA