بر اساس آمار و اطلاعات در دسترس، حجم تولید گوشت قرمز در کشور طی سال ١٣٩٦ معادل٨٣٠هزار تن و واردات این محصول معادل ۱۰درصد تولید داخلی، يعني ٨٠ هزار تن بوده است. حجم واردات در سال ۱۳۹۵ معادل ٥٠ و در سال ١٣٩٤ حدود ٤٨ هزار تن بوده است. مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور ١١ كيلو و حدود ١/٣ متوسط جهانی است.

?قیمت جهانی گوشت قرمز بسته به نوع گوشت (گاوی، گوسفندی و …) زمان کشتار و همچنین مبادی تولید متفاوت بوده و بین ٤تا ٥ دلار به ازای هر کیلو متغیر می باشد.

?امروز گوشت گوساله در سطح شهر تهران ٩٠ هزار تومان (معادل ١٠ دلار نیمایی و ٧/٥ دلار به نرخ ١٢ هزار تومان) و گوشت گوسفندی حدود ٧٥ هزار تومان ( معادل ٨/٥ دلار نیمایی و ٦/٢ دلار ١٢ هزار تومان) است. نرخ های امروز گوشت قرمز در بازار تهران با مدت مشابه سال قبل با حدود ٤٠ درصد و نست به چند ماه قبل نزدیک به ١٠٠ درصد دچار تورم شده است.

?حدود سال ١٣٧٨ بود که یکی از دغدغه های دامداران، عدم تحویل به موقع دام های پرورشی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام کشور بود که بنده از نزدیک شاهد تحصن دامداران برای فروش دام بودم و این به این مفهوم است که ظرفیت تولید کشور در زمینه گوشت قرمز بسیار فراتر از وضعیت موجود می باشد. از سوی دیگر تفاوت فاحش قیمت گوشت خریداری از دامدار تا قیمت مصرف کننده ( گاهاً تا ٣ برابر) حاکی از ضعف جدی در مدیریت بازار و زنجیره تأمین (تأمین نهاده ها و سامانه توزیع) بوده و عدم برنامه ریزی و مدیریت این بخش را به شدت آشکار می نماید.
?از سوی دیگر با فرض اینکه دام زنده قاچاق شده از ایران با احتساب هزینه های جابجایی و تحویل در محل در هر کشوری از کشورهای همسایه، به ازای هر کیلو با یک دلار هزینه مواجه شود، این دام در کشور مقصد حداکثر با هر کیلویی ٥دلار فروخته می شود که نرخ های فروش همین دام ها در بازار تهران به مراتب نرخ های بالاتری است. لهذا به نظر می رسد ارزانی گوشت در داخل کشور به عنوان دلیلی بر قاچاق، آدرس غلطی است و یا در این زنجیره مفسده بزرگتری به غیر از موضوع قاچاق دام مطرح است.

?قابل توجه است که حداکثر حجم گوشت مرتبط با نرخ دلار در کشور ١٠ درصد از کل مصرف بوده (با توجه به تأمین نهاده ها با دلار دولتی) و با توجه به کاهش ناگزیر قدرت خرید مردم طی چند ماه اخیر که قطعاً سبد مصرفی مردم را در پخش گوشت قرمز را حداقل در سطح ١٠ درصد کوچکتر کرده است، لهذا وضعیت امروز تأمین، توزیع و قیمت گوشت قرمز، نه به دلیل افزایش نرخ ارز و نه قاچاق بلکه صرفاً حاصل بی تدبیری و یا موضوعاتی غیر از منابع عادی اقتصادی است.

?قاچاق دام زنده یا مربوط به صادرات مجدد دام های وارداتی با دلار ٤٢٠٠ تومان است و یا دلار حاصل از قاچاق خیلی بیشتر از ١٢ هزار تومان می ارزد (حداقل ٢٠ هزار تومان). و یا التهابی مدیریت شده در بازار با هدف سوداگری واسطه ها و یا … میباشد.