در سال ٢٠٠٦دولت آذربايجان با حذف دو صفر از واحد پول خود، منات جديد(هر يك منات جديد معادل يكصد منات فديم) را روانه بازار نمود. توفيقي بود كه اين دگرگوني پولي را از نزديك در شهر باكو تجربه كنم. آنچه آن روزها ديدم، دشواري محاسبه قيمت اجناس و خدمات بر مبناي منات جديد و تبديل […]

در سال ٢٠٠٦دولت آذربايجان با حذف دو صفر از واحد پول خود، منات جديد(هر يك منات جديد معادل يكصد منات فديم) را روانه بازار نمود. توفيقي بود كه اين دگرگوني پولي را از نزديك در شهر باكو تجربه كنم. آنچه آن روزها ديدم، دشواري محاسبه قيمت اجناس و خدمات بر مبناي منات جديد و تبديل محاسبه اي دو واحد پولي، ابهام، سردرگمي مردم و كسبه و نهايتا تورمي كه به صورت رواني (ناشي از مواجهه با پول قوي ) و همچنين گرد كردن ارقام بود.

حذف صفر از واحد پول ملي، در كشورهايي مثل آرژانتين، برزيل، مكريك، تركيه و…نيز در دوره هايي(عمدتا تورم ناشي از تلاطمات قيمت نفت)تجربه شده و اهدافي چون ، مهار تورم، رفع مشكلات محاسباتي در داده هاي آماري، اقتصادي و امور حسابداري ، ايجاد آثار رواني در جامعه و اعاده اعتبار پول ملي دنبال نمودند. دولت آرژانتين در سال ١٩٩٢، ضمن محدود ساختن رشد پايه پولي و هموار سازي مسير تجارت آزاد، آزاد سازي تجارت ، مقررات زدايي و خصوصي سازي را همزمان با اهدافي چون كاهش تورم و رشد توليد ناخالص ملي،چهار صفراز واحد پول ملي خود را حذف نمود. دولت تركيه نيز در حذف صفر از واحد پول ملي ، اهداف مشابهي را دنبال مي كرد.
در نگاه به اقتصاد ايران، چنانچه متوسط نرخ سالانه تورم را طي ٤٠ سال گذشته حدود ٢٥درصد در نظر بگيريم، به اين معني است كه از سال ١٣٥٧تاكنون سه صفر به غير واقعي به ريال تحميل شده ويا به مفهوم ديگر ، ارزش ريال طي سالهاي اخير به يك هزارم رسيده است.
از دلايل عمده منجر به كاهش ارزش پول ملي (ريال) مي توان به تلاطمات اقتصادي ناشي از وقوع انقلاب و تغيير در ساختارها و نهادهاي اقتصادي و ….، شرايط سخت دوره دفاع مقدس، ساختار اقتصاد دولتي، اتكاء به درآمدهاي متلاطم نفت، مضيقه هاي موجود در تجارت داخلي و خارجي، دشواري هاي كسب و كار ، قانون زدگي محيط اقتصادي و…، مي توان اشاره كرد.
بي ترديد حذف صفر ، بايستي گام نهايي برنامه اي اقتصادي باشد كه در برنامه گام هايي نظير مهار تورم و تثبيت آن حداقل براي دوره اي سه ساله، ايجاد تنوع درآمدهاي ملي، رونق بخشی واقعي اقتصاد، كاهش حضور دولت در اقتصاد، ايجاد شفافيت و مقررات زدايي، توسعه تعاملات و تجارت بين المللي، كنترل نقدينگي و رصد پايه پولي و …باشد.
بديهي است بدون اجراي چنين برنامه جامعي، صحبت از حذف صفر از واحد پولي، صرفا به مفهوم عوام فريبي و گامي اساسي در تعميق دشواري هاي حاكم بر اقتصاد كشور خواهد بود.

نویسنده : admin_rahimlo | دسته : یادداشت و مقالات | نظرات کاربران (0)
تگ ها: , , , ,