نظر ترامپ كاهش قيمت نفت معادل كاهش ماليات مي باشد، لكن كاهش وابستگي آمريكا به نفت وارداتي(با توجه به افزايش توليد نفت شيل)آثار مثبت اقتصادي آن را در سطح صنعت كاهش خواهد داد. سقوط قيمت نفت به نفع واردكنندگان عمده نظير هند و افريقاي جنوبي بوده و توليدكنندگاني مثل روسيه و عربستان بيشترين آسيب را […]

نظر ترامپ كاهش قيمت نفت معادل كاهش ماليات مي باشد، لكن كاهش وابستگي آمريكا به نفت وارداتي(با توجه به افزايش توليد نفت شيل)آثار مثبت اقتصادي آن را در سطح صنعت كاهش خواهد داد.
سقوط قيمت نفت به نفع واردكنندگان عمده نظير هند و افريقاي جنوبي بوده و توليدكنندگاني مثل روسيه و عربستان بيشترين آسيب را خواهند ديد.
نهايتا بازار نفت با نحوه شكل گيري تقاضاي جهاني نفت وابسته بوده و اينكه دلار چقدر قدرتمند بوده و رفتار تجارت جهاني و واكنش توليدكنندگان عمده نفت، به شدت بستگي خواهد داشت.
عربستان در كنار روسيه به عنوان متحد خود در مديريت توليد، در مفابل ايالات متحده كه رييس جمهوراش مدام پيام كاهش قيمت را به توليد كنندگان توئيت مي كند. همه چشم ها به جلسه G20كه طي هفته جاري برگزار مي شود و به نحوه توافق روس ها و عربستان دوخته شده و يا اينكه نهايتا در اجلاس هفته آتي اوپك چه تصميمي اتخاذ مي شود.
سقوط قيمت نفت ، در نيمكره شمالي و در آستانه زمستان باعث كاهش درآمد خانوارها و و كسب و كارها در دوره رشد افتصادي مي شود. اين به سود كشورهاي وارد كننده نفت كه داراي كسري حساب جاري هستند نيز خواهد بود. چين به عنوان بزرگترين وارد كننده نفت ، با توجه به تقابل تجاري كه با آمريكا داردو چالش هاي اقتصاد داخلي خود، در معرض چالش هاي عميق تري خواهد بود.
قيمت هاي پايين تر نفت منجر به كاهش فشار بر تورم و فشار كمتر به بانك هاي مركزي براي افزايش نرخ بهره مي شود.
چگونه بازارهاي نو ظهور با كاهش قيمت نفت مواجه خواهند شد:
برآورد مي شودكه به ازاي هر ١٠دلار كاهش در قيمت هر بشكه نفت، ٠/٥تا٠/٧درصد به توليد ناخالص داخلي كشورهاي توليد كننده نفت افزوده مي شود. اين كاهش از سوي ديگر باعث افت ٣ تا ٥ درصدي توليد ناخالص داخلي در اكثر كشورهاي حاشيه خليج فارس و نيز كاهش ١/٥ تا ٢ درصدي توليد ناخالص داخلي كشورهايي نظير امارات، روسيه و نيجريه خواهد شد.

نویسنده : admin_rahimlo | دسته : یادداشت و مقالات | نظرات کاربران (0)
تگ ها: , , ,