تورم به زبان ساده ( بخش اول ) تورم به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمت ها است که غالبا حالتی نا متناسب، مداوم  و برگشت ناپذیر دارد. طبقه بندی تورم بر مبنای عوامل ایجاد کننده آن، شامل تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه، ناشی از واردات و تورم ساختاری است. تورم […]

تورم به زبان ساده ( بخش اول )

تورم به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمت ها است که غالبا حالتی نا متناسب، مداوم  و برگشت ناپذیر دارد. طبقه بندی تورم بر مبنای عوامل ایجاد کننده آن، شامل تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه، ناشی از واردات و تورم ساختاری است.

تورم رکودی:

رکورد یا کسادی در اقتصاد به وضعیتی گفته می شود که تولید ملی به طور کلی رو به پایین آمدن بوده و در این شرایط درآمد ملی و اشتغال کاهش  می یابد. در وضعیت تورم رکودی در کنار افزایش بی رویه و مهار نشده قیمت ها، رکود اقتصادی نیز بر اقتصاد حاکم شده و سطح تولید مرتباً کاهش و بیکاری افزایش می یابد. جامعه نه قدرت خرید دارد و نه قدرت تولید و آنچه موجود است گران می شود.

تعبیر عامیانه تورم رکودی همان قحطی است که نمونه آن در ایران و به هنگام اشغال متفقین درآذربایجان در دوران پس از جنگ و اشغال روس ها اتفاق افتاد و نشانه بارز آن بیکاری، گرانی و کم یابی اجناس همراه با فقر و بی پولی اکثریت جامعه است.

از دلایل ایجاد تورم به دلایل اقتصادی نظیر افزایش حجم پول در گردش، اعتبارات بانکی بی رویه واردات بی برنامه، کم توجهی به بخش تولید، صنایع مونتاژ، افزایش هزینه های دولتی، وجود دلال ها و و واسطه ها در اقتصاد، صدور کالا های مورد نیاز جامعه، نا سالم بودن نظام توزیع و نا هماهنگی میان بخش های تولید و همچنین دلایل غیر اقتصادی مثل، بلایای طبیعی ( سیل، زلزله، خشکسالی و … )، حوادث سیاسی یا اجتماعی نظیر،  ( جنگ، کودتا … )، ترس از آینده، فرهنگ مصرف گرایی و … اشاره داشت.

نویسنده : admin_rahimlo | دسته : یادداشت و مقالات | نظرات کاربران (0)
تگ ها: , , , ,