آیا ایالات متحده امکان به صفر رساندن صادرات نفت ایران را دارد؟

دکتر عبداله رحیم لو تحلیل گر اقتصادی پاسخ می دهند