جناب آقای دکتر رحیم لو باتوجه به تحولات اقتصادی امسال، سیاست ارزی دولت چقدر موفق میشود؟ وآیا نسخه ارزی کنونی تداوم خواهد یافت یا در تکانه های احتمالی فرو میریزد؟ سياست اخير ارزي دولت در شرايطي كاملا بحراني و به منظور مهار بحران و بدون لحاظ نمودن آثار و تبعات آن و همچنين زمينه هاي بروز […]

جناب آقای دکتر رحیم لو باتوجه به تحولات اقتصادی امسال، سیاست ارزی دولت چقدر موفق میشود؟ وآیا نسخه ارزی کنونی تداوم خواهد یافت یا در تکانه های احتمالی فرو میریزد؟

سياست اخير ارزي دولت در شرايطي كاملا بحراني و به منظور مهار بحران و بدون لحاظ نمودن آثار و تبعات آن و همچنين زمينه هاي بروز بحران اتخاذ شد و بي ترديد در آينده محكوم به شكست و يا تعديل مي باشد.
سياست اخير علاوه بر سركوب رشد اقتصادي، موجب توسعه رانت و فساد مي شود. دلار كوپني باعث ايجاد و توسعه بازار سياه ارز شده و انگيزه فعاليت هاي مولد را در اقتصاد كم رنگ مي كند.
اين سياست منجر به تك نرخي شدن ارز در بازار واقعي نخواهد شد.
مديريت حجم نقدينگي، تنظيم سياست هاي پولي(نرخ بهره اعم از نرخ تسهيلات و سپرده)تنظيم سياست هاي مال(در مسير حمايت از رشد اقتصادي) مديريت موثر قاچاق كالا، توسعه تعاملات بين المللي ، بخشي از راه كارهاي عبور از بحران اقتصادي كشور مي باشد.

نویسنده : admin_rahimlo | دسته : یادداشت و مقالات | نظرات کاربران (3)
تگ ها: , , , ,